Denofa

Fredrikstad-bedriften Denofa AS har etablert en sterk miljøprofil, og involverer sine ansatte i arbeidet for å finne frem til flere bærekraftige tiltak. Blant annet arrangerer de årlig en miljøaksjon hvor gode innspill blir vurdert seriøst av ledelsen.

– Ett av forslagene fra de ansatte etter miljøaksjonen vår var å motivere flere til å sykle til jobb. HjemJobbHjem er et tiltak som passer til dette forslaget, og som hjelper oss med å legge til rette for slike aktiviteter.

– Hege Rivedal Ødegaard, Manager Sustainability, Quality and Communication i Denofa