GlEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE

I samarbeid med HjemJobbHjem har de ansatte ved Glemmen videregående skole laget et utkast til en aktivitetsplan som er tilrettelagt for deres ønsker og behov. Planen inneholder ulike tiltak som skal motivere og inspirere til en grønnere reisevei.