OM BE Plast

Sellebakk-bedriften OM BE Plast har fastsatt egne miljømål for produksjonen i henhold til innkjøp og resirkulering av materialer. Som ny HjemJobbHjem-bedrift i 2021 er derimot målet å gi de ansatte et attraktivt tilbud for å prøve mer miljøvennlige reisemåter.