SaRpsborg næringsforening

Sarpsborg næringsforening representerer næringslivet og fremmer utviklingsmuligheter i Sarpsborg-regionen gjennom samhandling med blant andre kommune, utdanning, organisasjoner og enkeltpersoner. Virksomheten, som kun har én fast ansatt, ble medlem i HjemJobbHjem våren 2021:

– Vi er opptatt av et bærekraftig samfunn og ønsker å være med å bidra til å redusere persontrafikken mellom hjemmet og arbeidsplassen i vår region. Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det samme.

– Mariann Karlsen, Sarpsborg næringsforening