medlemsfordeler i HJEMJOBBJHJEM

Alle bedrifter som har kontoradresse i Sarpsborg- eller Fredrikstad kommune kan søke om å bli med i HjemJobbHjem.

Medlemskapet gir din bedrift, og hver enkelt ansatt, flere unike fordeler som motiverer til en sunnere, triveligere og grønnere reisevei. Det er Bypakke Nedre Glomma som står bak HjemJobbHjem, men INSPIRIA science center drifter selve ordningen.

Fordeler for din bedrift

HjemJobbHjem-ordningen fungerer som en gavepakke med incentiver og hjelpemidler. Tiltakene og bedriftens aktivitetsplan skal motivere de ansatte til å endre sine reisevaner til- og fra jobb.

Vårt felles mål er å redusere personbiltrafikken gjennom å inspirere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt når de kan. Dette er i tråd med regjeringens nullvekstmål. For å nå målet tror vi løsningen er å få med flest mulig på denne fantastiske endringsreisen.

For deg som arbeidsgiver kan aktive arbeidsreiser gi god gevinst: Med en frisk arbeidsstokk er risikoen for sykefravær lavere og arbeidskraften mer stabil. At sykkel og gange er godt for den fysiske helsa, er velkjent. Men det finnes også godt forskningsbelegg for at vi tenker bedre om vi er aktive. For arbeidsplassene og de ansatte kan denne effekten være vel så viktig.

Reisetid er tenketid – og i denne tide kan viktig arbeid skje!

Les mer om fordeler for bedriften »

Bedriftens medlemsavtale

En godkjent søknad om å bli en HjemJobbHjem-bedrift beror først og fremst på at bedriften din kan vise til en godkjent svarprosent (i henhold til antall ansatte) for vår reisevaneundersøkelse. Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes i arbeidet med å tilrettelegge en tilpasset aktivitetsplan for din bedrift.

Reisevaneundersøkelsen sendes ut en gang i året, slik at vi kan følge utviklingen i bedriftene i Nedre Glomma samlet sett. Målet er å redusere andelen ansatte som bruker bil til- og fra jobb.

I reisevaneundersøkelsen spør vi både om hva som dominerer kulturen på arbeidsplassen og om hvilke ordninger på arbeidsplassen som kan påvirke reisevanene. Svarene på det siste viser hvilke praktiske forhold hver arbeidsplass kan gjøre noe med - for å øke sannsynligheten for å reise uten bil.

Bevissthet om dominerende holdninger kan gi forståelse for hva som skal til for å få til en endringsreise for kollegiet som helhet. Er det en times treningsfri hver uke om du sykler til jobb? Tilgang til lånesykler? Eller parkering med elsykkellading?

Visste du at ...? Bare 4 prosent melder at ledelsen har for høyt fokus på ikke å kjøre bil. De ansatte setter altså pris på at bedriften engasjerer seg i reisevanene deres.

En annen viktig del av avtalen er at HjemJobbHjem-ordningen skal ha forankring i ledelsen, samt en dedikert HjemJobbHjem-kontakt som tar ansvar for å gjennomføre enkelte tiltak lokalt.

Det stilles i utgangspunktet ingen andre krav til deltakelse, annet enn kontoradresse i kommunene Fredrikstad eller Sarpsborg. Små, mellomstore og store bedrifter eller organisasjoner er velkomne til å søke.

Medlemskontingent

Alle medlemsbedrifter betaler 10 kroner i måneden per ansatt. Bedriftsavtalen omfatter alle ansatte i bedriften.

Kontingenten utgjør en brøkdel av det din bedrift får tilbake i form av aktiviteter, tiltak og rabatter, men sikrer til en viss grad at bedriftene som deltar har et reelt ønske om å satse på grønnere jobbreiser. Lyst på en gratis demo av elsykler for dine ansatte? Kontakt oss »

last ned brosjyre

Fordeler for de ansatte

INSPIRIA science center sørger for koordinering og gjennomføring av aktiviteter og tiltak for de ansatte i din bedrift. Det innebærer for eksempel lån av elsykler og elsparkesykler, helseforedrag, «teambuilding-dag», eksklusive konkurranser, sykkelservice, og piggdekkaksjon. Aktivitetsplanen som dere utarbeider med HjemJobbHjem legger grunnlaget for hvilke tiltak dere ønsker å satse på over en gitt periode.

Videre får alle ansatte i en HjemJobbHjem-bedrift mulighet til å kjøpe rabattert månedskort på bussen gjennom Østfold kollektivtransport. Din bedrift har også anledning til å sette opp en egen leasingavtale for kjøp av rabatterte elsykler som ett av deres mobilitetstiltak dersom dere ønsker det.

Markedsmateriell og sertifisering som «Stolt HjemJobbHjem-bedrift», samt dokumentert CO2-reduksjon, kan også være positivt for fellesskap og tilhørighet med tanke på bedriftens omdømme og verdier. Les mer om fordeler for de ansatte »

medlemskap – kort fortalt

Fyll ut påmeldingsskjema og inngå avtale om å bli en HjemJobbHjem-bedrift!

De ansatte svarer på en reisevaneundersøkelse

Sammen med HjemJobbHjem lager dere en aktivitetsplan som kan bidra til å endre reisevaner

Gjennomfør aktivitetene og tiltakene som dere får levert gjennom ordningen

Godt samarbeid skaper gode resultater!

Økt trivsel og mindre stress gir glade og fokuserte ansatte

Å kunne endre litt og litt gjør det motiverende for flest mulig å være med å endringsreisen

Fellesnevnerne for å skape en attraktiv arbeidsplass er godt omdømme, en grønn og bærekraftig visjon – og unike fordeler for de ansatte

De ansatte har fått et bevisst forhold til grønne arbeidsreiser, de er stolte over at bedriften de jobber for tar ansvar for å minske klimafotavtrykket, de føler større trivsel på jobb og har bedre helse
Bedriftsinformasjon
Kontaktinformasjon