medlemsfordeleNE DERES

Har din bedrift kontoradresse i Sarpsborg- eller Fredrikstad kommune, kan dere søke om medlemskap i HjemJobbHjem Nedre Glomma.

Medlemskapet gir din bedrift – og hver enkelt ansatt – flere unike fordeler som motiverer til en sunnere, triveligere og grønnere reisevei. Det er Bypakke Nedre Glomma som står bak HjemJobbHjem, men INSPIRIA science center drifter selve ordningen.

Fordeler for din bedrift

HjemJobbHjem er som en gavepakke med incentiver og hjelpemidler som skal motivere de ansatte til å endre sine reisevaner til og fra jobb.

Vårt felles mål er å redusere personbiltrafikken gjennom å inspirere flest mulig til å heller gå, sykle eller reise kollektivt når de kan. Dette er i tråd med regjeringens nullvekstmål. For å nå målet, tror vi en stor del av løsningen innebærer å få flest mulig til å endre litt på reisevanene sine.

For deg som arbeidsgiver, kan aktive arbeidsreiser gi mange gevinster: Å være i daglig aktivitet kan sterkt redusere risikoen for sykefravær. At sykkel og gange er bra for fysisk helse er velkjent. Samtidig finnes viser stadig flere nyere studier at vi også tenker bedre hvis vi er aktive. En slik effekt kan være vel så viktig på mange arbeidsplasser. «Reisetid er tenketid».

Markedsmateriell og sertifisering som «Stolt HjemJobbHjem-bedrift», samt dokumentert CO2-reduksjon, omtale i HjemJobbHjems kanaler og eventuelt lokalpresse er andre ting som kan bidra til å synliggjøre deres miljøprofil eller arbeidsforhold på en positiv måte.

Les mer om fordeler for din bedrift »

Fordeler for dine ansatte

INSPIRIA science center sørger for koordinering og gjennomføring av aktiviteter og tiltak for de ansatte i din bedrift. Det innebærer for eksempel lån av elsykler og elsparkesykler, motivasjonsforedrag, «teambuilding-dag», eksklusive konkurranser, sykkelservice, og piggdekkaksjon.

Aktivitetsplanen som din bedrift utarbeider sammen med HjemJobbHjem, legger grunnlaget for hvilke tiltak dere ønsker å satse på over en gitt periode.

Videre får alle dine ansatte mulighet til å kjøpe rabattert månedskort på bussen gjennom Østfold kollektivtransport. Alle får i tillegg tilbud om gratis sykkelservice og gratis omlegging til piggdekk på sykkelen (samt rabatt på piggdekk).

Er dere med på «Sykle til Jobben»? Som HjemJobbHjem-bedrift får dere refundert påmeldingsavgiften til den populære sykkelkonkurransen.

Les mer om fordeler for de ansatte »

last ned brosjyre

HJEMJOBBHJEM FRA A TIL Å:

Fyll ut påmeldingsskjema og inngå avtale om å bli en HjemJobbHjem-bedrift!

De ansatte svarer på en reisevaneundersøkelse

Sammen med HjemJobbHjem lager dere en aktivitetsplan som kan bidra til å endre reisevaner

Gjennomfør aktivitetene og tiltakene som dere får levert gjennom ordningen

Godt samarbeid skaper gode resultater!

Økt trivsel og mindre stress gir glade og fokuserte ansatte

Å kunne endre litt og litt gjør det motiverende for flest mulig å være med å endringsreisen

Fellesnevnerne for å skape en attraktiv arbeidsplass er godt omdømme, en grønn og bærekraftig visjon – og unike fordeler for de ansatte

De ansatte har fått et bevisst forhold til grønne arbeidsreiser, de er stolte over at bedriften de jobber for tar ansvar for å minske klimafotavtrykket, de føler større trivsel på jobb og har bedre helse
Bedriftsinformasjon
Kontaktinformasjon