Fordeler for bedriften

  • Ved å bli «en stolt HjemJobbHjem-bedrift» tar dere et aktivt samfunnsansvar og sender et tydelig signal om at dere ønsker å bidra til de endringene som må til for å skape et attraktivt og bærekraftig Nedre Glomma i fremtiden.
  • Reisevaneundersøkelsen som gjennomføres anonymt blant de ansatte vil gi din bedrift verdifulle data når det gjelder tilrettelegging av parkering eller sykkelparkering, utfordringer med reisevei eller arbeidsreiser, behov
    for hjemmekontor eller annen kartlegging.
  • Aktive ansatte føler seg gladere, friskere og mer motiverte på jobb.
  • Din bedrift får mulighet til å invitere de ansatte på spennende aktiviteter, slik som Sykleglededag eller Helseforedrag i regi av INSPIRIA science center.
  • Søk om økonomisk tilskudd ved etablering av nye mobilitetstiltak i bedriften (for eksempel ny sykkelparkering eller kjøp av elektrisk lastesykkel til lokale vareleveranser).
  • Dokumentering av reell C02-reduksjon, noe som blant annet kan synliggjøre din bedrifts miljøprofil eller bidra til å tilfredsstille miljøkrav i anbud.
  • Tillatelse til å bruke godkjent markedsmateriell fra HjemJobbHjem i egne kanaler, inklusive «Vi er en stolt HjemJobbHjem-bedrift»-merket som er et symbol på bedrifters miljø- og samfunnsansvar.