NOTISER

Det skjer stadig noe nytt i Nedre Glomma som fører til noe bra for de som går, sykler eller reiser kollektivt til jobb. I tillegg utvikles HjemJobbHjem-tilbudet hele tiden for å møte bedriftenes ulike behov.