Sykle til jobben er gratis i år!

HjemJobbHjem-bedrifter får refundert hele påmeldingsavgiften for de ansatte hvis de vil være med på Sykle til jobben.

Kjernen i HjemJobbHjem er å få folk flest til endre reisevaner på en oppmuntrende og inspirerende måte. Sykle til jobben-aksjonen har i flere år gått i bresjen for noe av det samme, med fokus på sykling og det og være i aktivitet. Med Bedriftsidretten som en av våre samarbeidspartnere i Nedre Glomma, har HjemJobbHjem besluttet å inkludere gratis påmelding til Sykle til jobben 2021 «som en del av pakka»:

HjemJobbHjem Nedre Glomma refunderer deltakeravgiften på 139 kroner per ansatt!

Sykle til jobben er den perfekte aktivitet for å komme i gang, og kan kombineres med de øvrige tilbudene til  HjemJobbHjem på en god måte. For eksempel kan dere bestille gratis sykkelservice på arbeidsplassen i forkant, eller bruke Sykle til jobben for å la de ansatte teste elsykler.

I tillegg får hver HjemJobbHjem-bedrift 3 x gavekort á 500 kroner som kan brukes som premier i interne konkurranser på jobben!

I en tid hvor mange fortsatt må jobbe fra hjemmekontor, er det viktigere enn noen gang å legge inn noe fysisk aktivitet og frisk luft i løpet av arbeidsdagen. Gi de ansatte et påskudd for å bare sykle seg en tur hver dag. Konkurranseelementet i Sykle i jobben kan motivere noen litt ekstra.

GRATIS PÅMELDING OG PREMIER:

HjemJobbHjem stiller med 3 x gavekort á 500 kroner til alle medlemsbedrifter som melder på sine ansatte til Sykle til jobben 2021. Disse gavekortene er øremerket som premier til interne konkurranser – i den hensikt å motivere flest mulig til å  bli med på årets aksjon. 


TIPS EN VENN!
Kjenner du noen som «uansett skal være med på Sykle til jobben»? Tips dem gjerne om at de i praksis får dekket medlemsavgiften på 10 kroner per ansatt i måneden ved å bli medlem i HjemJobbHjem Nedre Glomma. (Og at denne ordningen naturligvis inkluderer veldig mange andre reisevanegoder i tillegg til Sykle til jobben-aksjonen)