Foto: Trine Sirnes

Foto: Trine Sirnes

Ønsker byvekstavtale for å styrke miljøvennlig transport i Nedre Glomma

Regjeringen ønsker å sikre at flere reiser med kollektiv, sykkel og gange i Nedre Glomma. En byvekstavtale for regionen vil bety 867 millioner kroner til å sikre dette arbeidet de neste ti årene.

Mandag 21. august var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og samferdelsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på besøk i Fredrikstad for å fortelle de gode nyhetene. 

– En byvekstavtale vil bidra til at Nedre Glomma tar viktige grep for å kutte klimagassutslipp og skape bedre bymiljø, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Under besøket kunne også statsråden fortelle at staten ønsker å starte forhandlinger med Nedre Glomma ganske snart, noe det også er et ønske om fra lokalt hold. En byvekstavtale er fortsatt ganske nytt i Norge, og så langt er det bare Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren som har inngått slike avtaler.

– Det er veldig bra at staten varsler at de er klare til å starte forhandlingene om en byvekstavtale, samt å gå inn for at Nedre Glomma skal få 867 millioner kroner mer de neste ti årene. Det vil legge enda bedre til rette for en forpliktende satsing på sykkel, gange og kollektivtransport, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) til Viken fylkeskommunes hjemmeside.

Daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma mener nyheten om en byvekstavtale vil gi hele regionen et løft, og sikre arbeidet de kommende ti årene.

– Det blir et løft for hele regionen. Midlene det er snakk om er mer enn dobling av tidligere mottatt tilskudd. Bedre kollektivtilbud er ett av virkemidlene som behøver byvekstmidler, sier Jostein Haug i en pressemelding.

Fakta om byvekstavtalen:

  • Både Fredrikstad og Sarpsborg har lenge ønsket en byvekstavtale.
  • Forslaget som er lansert har en ramme på 867 millioner kroner fordelt på 10 år.
  • Pengene skal gå til forbedring av infrastruktur i en mer miljøvennlig retning.
  • Det betyr økt satsing på busstilbud, gang/sykkelveier og bruk av miljøvennlige ferger med mer.
  • En forutsetning er at biltrafikken ikke skal øke i regionen.
  • Avtalen skal nå behandles av de to berørte kommunene i samråd med Statens Vegvesen slik at ulike prosjekter kan konkretiseres.
  • De nye midlene kommer i tillegg til dagens belønningsmidler innenfor rammen av Bypakke Nedre Glomma
  • Dette betyr at byregionen Nedre Glomma (140.000 innbyggere) kan få 1.7 milliarder kroner til disponering de neste ti år.
  • Det forutsetter at regjeringens budsjett for 2024 vedtas av Stortinget.