MEDLEMSFordeler for DIN bedrift

Et ønske om å bli «en stolt HjemJobbHjem-bedrift» sender et signal om at dere også ønsker å bidra til de endringene som må til. For å skape et attraktivt og bærekraftig Nedre Glomma i fremtiden, er vi nødt til å finne bedre måter å reise på enn i dag.

For å investere i riktig infrastruktur og et best mulig tilrettelagt tjenestetilbud, er det nødvendig å finne ut hvilke alternativer som fungerer. Medlemsbedriftene våre har ambisjoner om å være en del av løsningen, ikke bidra til å forlenge og forverre problemene knyttet til reising til og fra jobb. Endringsreisen starter hos hver og én av oss, og hver og én bedrift. 

Reisevaneundersøkelsen som gjennomføres anonymt blant de ansatte vil gi svar på hvordan du som bedriftsleder kan tilrettelegge for parkering eller sykkelparkering, hvilke utfordringer med reisevei eller arbeidsreiser som eksisterer, hva slags behov for hjemmekontor eller fleksibilitet de ansatte har, eller andre ting.

Kanskje viktigst av alt: HjemJobbHjem-ordningen har mange virkemidler du kan bruke for å få de ansatte til å føle seg gladere, friskere og mer motiverte på jobb.

Blant annet får din bedrift mulighet til å invitere de ansatte på spennende aktiviteter, slik som Sykleglededag eller Helseforedrag i regi av INSPIRIA science center. Dere kan søke om økonomisk tilskudd ved etablering av nye mobilitetstiltak i bedriften (for eksempel ny sykkelparkering eller kjøp av elektrisk lastesykkel til lokale vareleveranser). Her får dere også en dokumentasjon på reell C02-reduksjon, noe som blant annet kan synliggjøre din bedrifts miljøprofil eller bidra til å tilfredsstille miljøkrav i anbud.

Medlemsbedrifter har også tillatelse til å bruke godkjent markedsmateriell fra HjemJobbHjem i sine egne kanaler, inklusive «Vi er en stolt HjemJobbHjem-bedrift»-merket, som er et symbol på bedriftenes miljø- og samfunnsansvar. I enkelte tilfeller, hvor det er snakk om å fremme grønn mobilitet på en særlig positiv måte, kan HjemJobbHjem Nedre Glomma gjøre felles presseutspill sammen med aktive medlemsbedrifter.  I tillegg omtales positive bidrag fra bedriftens side som "Gode historier" på HjemJobbHjem Nedre Glommas nettsider og sosiale mediekanaler.