Om HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Gjennom felles innsats vil HjemJobbHjem-bedriftene bidra til renere luft og bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de mange positive og motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.

Om vi skal klare å redde kloden, må de fleste av oss å endre adferd. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre ganske raskt, er å reise annerledes. Færre må kjøre på bensin og diesel, flere må reise kollektivt, sykle eller gå. HjemJobbHjem i Nedre Glomma er en satsing for å få flere til å reise klimavennlig. Ordningen er en del av Bypakke Nedre Glomma, og blir driftet av INSPIRIA science center.

 

En stor del av kjøringen skjer i forbindelse med arbeidsreiser. Alle skal til og fra jobb, og noen reiser også i selve jobben. HjemJobbHjem handler om å endre arbeidsreisevanene. Det er ikke bare-bare å endre gamle vaner, og kanskje trengs både pisk og gulrot. HjemJobbHjem er derimot ingen pisk, men snarere som en stor bunt med deilige gulrøtter. Det er arbeidsplassene som selv velger å bli med på HjemJobbHjem. De ansatte får en lang rekke tilbud som til sammen skal gjøre det enklere å velge å reise klimavennlig.

HjemJobbHjem baserer seg på kunnskap: Kunnskap om hva som må til for de ansatte i hver bedrift – og kunnskap om hva som virker for å få til endring som kan bidra til å redde kloden. Som tilbud til hver enkelt ansatt og bedrift er HjemJobbHjem først og fremst fullt av goder, det er moro og det fremmer arbeidsmiljø og helse – men i bunn ligger et stort alvor: Sammen må vi klare å kutte i CO2-utslippene. Sammen må vi velge bort bensin- og diesel-vanene, og komme oss raskere over på framtidens reisemåter.

Bypakke Nedre Glomma har etablert HjemJobbHjem-ordningen i samarbeid med næringslivet i regionen. Dette er et viktig ledd i Bypakke Nedre Glommas overordnede mål om nullvekst i personbiltrafikken. Den daglige driften av HjemJobbHjem er det INSPIRIA science center som har ansvar for, og sammen med gode samarbeidspartnere bistår vi bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad på endringsreisen.

 

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider partene Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i regionen.

 

Visjon for medlemsbedriftene
50% av de ansatte velger sykkel, gange eller kollektiv til og fra jobb.  

Partnere i Bypakke Nedre Glomma