GÅ, SYKLE ELLER TA BUSSEN TIL JOBB?

HjemJobbHjem Nedre Glomma er en gavepakke til bedrifter som ønsker å tilby sine ansatte en «grønnere reisevei».

At flest mulig enten går, sykler eller reiser kollektivt til jobb, gir flere gevinster:

  • Økt trivsel
  • Bedre helse
  • Renere luft
  • Bedre bymiljø

Om reisevaner i Fredrikstad og Sarpsborg »

Bli med på vinnerlaget!

HjemJobbHjem Nedre Glomma inviterer bedrifter med grønn guts' og vilje til å la sine ansatte få ta del i en endringsreise med aktiviteter, elsykler, billig bussbillett og mye mer! Det handler ikke om å rette pekefingre mot de som ikke kan. Derimot strekker vi ut en hjelpende hånd til de som innerst inne kan tenke seg å komme ut av bilen litt oftere. Kanskje finnes flere gode alternativer å reise til og fra jobben på? (Svaret er JA!)

Fordeler kommer i mange former, og «alle vinner» på at flest mulig er med på HjemJobbHjem i Nedre Glomma. Ordningen er i regi av Bypakke Nedre Glomma, og driftes av INSPIRIA science center.