GÅ, SYKLE ELLER TA BUSSEN TIL JOBB?

HjemJobbHjem Nedre Glomma er en gavepakke til bedrifter som ønsker å tilby sine ansatte en «grønnere reisevei».

At flest mulig enten går, sykler eller reiser kollektivt til jobb, gir flere gevinster:

  • Økt trivsel
  • Bedre helse
  • Renere luft
  • Bedre bymiljø

Om reisevaner i Fredrikstad og Sarpsborg »

Bli med på vinnerlaget!

Har du og kollegaene dine lyst til å gjøre en innsats for miljøet – og samtidig få bedre helse og økt trivsel og samhold på arbeidsplassen? Som HjemJobbHjem-bedrift får dere teste ulike «reisevanefordeler» som motiverer til å gå, sykle eller ta bussen til jobb litt oftere. Ordningen er i regi av Bypakke Nedre Glomma, og driftes av INSPIRIA science center.