grønnere arbeidsreiser

HjemJobbHjem er en grønn gavepakke til bedrifter i Fredrikstad og Sarpsborg som får flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. 

Gjennom felles innsats kan vi bidra vi til renere luft og bedre bymiljø i Nedre Glomma-regionen. I tillegg bidrar HjemJobbHjem-ordningen til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, og mer fysisk aktive ansatte. Ved inngangen til 2021 er totalt 1847 ansatte fra medlemsbedriftene i Sarpsborg og Fredrikstad med på HjemJobbHjem!