BEDRE FOR HELSA – BEDRE FOR BYEN!

HjemJobbHjem Nedre Glomma er en gavepakke til lokale bedrifter som skal gjøre det enklere for de ansatte å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb.

Flere titalls bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad har allerede tilgang til en rekke reisevanefordeler gjennom den grønne mobilitetsordningen HjemJobbHjem Nedre Glomma. Flere kan det bli! Poenget er å motivere flest mulig til å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb, og tilbudet tilpasses etter deres ønsker og behov på arbeidsplassen.

Når du og kollegaene dine velger å «reise grønt» gir dette flere gevinster:

 • Du får bedre helse
 • Du trives bedre
 • Det blir renere luft av at flest mulig velger «grønne» reisemåter
 • Bymiljøet blir bedre, med mindre kø i rushen, mindre støy og mindre luftforurensning i tettbygde strøk

Sammen skaper vi endring – og en bedre fremtid

HVORDAN BLI MEDLEM?

Kriterier:

 • Forankring hos ledelsen – en tommel opp som bekrefter at initiativet kommer fra toppen, og at grønne tiltak på en eller annen måte inngår i deres virksomhet, strategi eller satsing.

 • Utnevne en kontaktperson – en som koordinerer den praktiske gjennomføringen i deres bedrift (trenger ikke være fra ledelsen).

 • De ansatte må svare på en reisevaneundersøkelse – anonymt kartlegger hva slags reisevaner de har, hvilke ønsker og utfordringer de har og hva slags utbytte de kan få ved å være med på dette.

 • Sett opp en aktivitetsplan sammen med HjemJobbHjem Nedre Glomma – punkter for hva dere ønsker å gjennomføre, eksempelvis lån av elsykler, sykkelservice, motivasjonsfordrag eller kick-off. INSPIRIA er ansvarlig for tilrettelegging av disse såkalte reisevanefordelene. Aktivitetsplanen endres etter en periode, slik at dere får prøvd andre ting også.


Medlemskontingent:

HjemJobbHjem-bedrifter i Nedre Glomma betaler 10 kroner per ansatt i måneden. Verdien av reisevanefordelene de ansatte får tilgang til gjennom å benytte ordningen, er imidlertid mangedoblet:

 • Rabatter og gratistilbud – Gratis deltakelse i «Sykle til Jobben», gratis sykkelservice og rabatterte månedsbilletter på buss i Nedre Glomma og Østfold blant reisevanefordelene som kan gi en økonomisk gevinst til de ansatte.

 • Tilskuddsordning – Bedrifter kan søke om tilskudd på inntil 50 000 kroner til etablering av noe på arbeidsplassen som kan bidra til at flere velger å «reise grønt». Det er åpent for alle medlemsbedrifter å søke midler fra tilskuddsordningen, som innebærer en felles årlig pott, bevilget gjennom Bypakke Nedre Glomma.
 • Egne data fra reisevaneundersøkelsen – Etter et år, vil de ansatte få svare på en ny, anonymisert reisevaneundersøkelse. Denne gir bedriften deres verdifull innsikt i hvordan reisevanene har endret seg, samt muligheter for utregning av CO2-reduksjon, kartlegging av nye utfordringer eller andre bruksmønstre. Denne typen data kan være uvurderlig i flere sammenhenger, enten det gjelder å vise til grønne initiativ av miljø- eller forretningsmessige hensyn, eller tiltrekke seg medarbeidere eller kunder som verdsetter grønn mobilitet, 

Bli medlem? Fyll inn kontakskjemaet »