Miljøbevissthet: Sykehuset Østfold har tegnet avtale med HjemJobbHjem Nedre Glomma. Det betyr at 5.000 nye arbeidstakere får tilgang på reisefordeler og kan gjøre sin innsats for regionens nullvekstmål i trafikken. Fra venstre: Miljøingeniør Kristin Evju, hovedverneombud Anette Louise Børresen, konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen, seksjonsleder sykehusservice Marianne Holme, avdelingssjef arbeidsgiverpolitikk og ressursstyring Marius Bjørndalen, seksjonsleder sykehusservice (Fredrikstad), seksjonsleder renhold Marivic Johansen.

Miljøbevissthet: Sykehuset Østfold har tegnet avtale med HjemJobbHjem Nedre Glomma. Det betyr at 5.000 nye arbeidstakere får tilgang på reisefordeler og kan gjøre sin innsats for regionens nullvekstmål i trafikken. Fra venstre: Miljøingeniør Kristin Evju, hovedverneombud Anette Louise Børresen, konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen, seksjonsleder sykehusservice Marianne Holme, avdelingssjef arbeidsgiverpolitikk og ressursstyring Marius Bjørndalen, seksjonsleder sykehusservice (Fredrikstad), seksjonsleder renhold Marivic Johansen.

Sykehuset Østfold Kalnes blir HjemJobbHjem-Bedrift: – Vi føler at det er viktig at vi gjør en innsats

Sykehuset Østfold Kalnes tenker ikke bare på helse, men også miljøet. Derfor ble det signert avtale med HjemJobbHjem Nedre Glomma, for å redusere bilbruken. Bypakke Nedre Glomma lykkes med sin grønne mobilitetsordning for bedrifter i regionen.

Med Sykehuset Østfold Kalnes med på laget får mer enn 5.000 nye arbeidstakere som jobber i Sarpsborg eller Fredrikstad tilgang til ulike fordeler i HjemJobbHjem-konseptet. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Akkurat det samme målet bypakka og staten har i nullvekstmålet.

Miljøbevisste ansatte

HjemJobbHjem og Sykehuset Østfold har hatt dialog lenge før avtalen ble inngått. En ting er at ledelsen er opptatt av bærekraft, folkehelse, miljø og bevisste holdninger til transport til og fra sykehuset. Men enda sterkere er det når mange ansatte engasjerer seg og presser på for at arbeidsplassen skal delta i HjemJobbHjem. Dermed er det både enkelt og logisk for en sykehusdirektør å støtte opp om tiltaket.

– Vi føler at det er viktig at vi gjør en innsats og tar samfunnsansvar for klima og miljø. HjemJobbHjem-konseptet gir også våre medarbeidere ved våre lokasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg gode fordeler og rimeligere og grønnere muligheter til å reise til og fra jobb. Dette gleder vi oss til å komme i gang med, sier sykehusets konstituerte administrerende direktør Helge Stene-Johansen.

Engasjement og iver

Hovedverneombud Anette Louise Børresen gnistrer av engasjement når hun forteller om de mange kollegene som har kommet og spurt om hvorfor ikke sykehuset var med i HjemJobbHjem-ordningen. Nå når avtalen er inngått, er forventningene store – og gleden over å kunne bidra på veien mot nullvekstmålet er bare én av mange effekter av tiltaket.

– Dette er veldig bra. Jeg tror flere kommer til å ta bussen til jobben, og målet er også at flere av de som har muligheten skal sykle og gå. Slike tiltak er god arbeidsgiverpolitikk, smiler hun.

Mange av medarbeiderne i Sykehuset Østfold kan nå høste reisevanefordeler som rabatt på bussbilletten, sykkelservice og aktiviteter. Mål om trivsel blant ansatte, lavere klimaavtrykk, mindre kø, støy og forurensning er noe det de dermed bidrar til på veien.

Voksende interesse

Nå er det hele 310 arbeidsplasser i Nedre Glomma-regionen som har tegnet HjemJobbHjem-avtale. Med sykehuset, og flere store arbeidsplasser på laget, kan prosjektleder Martine Bjørnstad fortelle at hun har så mange som 26.500 ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene på lag. Dette utgjør over 40 prosent av alle arbeidstakere i Nedre Glomma-regionen.

– Vi ser og kan dokumentere adferdsendringer i medlemsbedriftene våre. Det siste året har vi opplevd sterk økning i både antall bedrifter og ansatte som er med. Det er godt å se all den positive viljen til endring hos deltakerne, forteller hun og understreker samtidig at rabatt på bussbilletter er et spesielt godt trekkplaster.

HjemJobbHjem har reisevaneundersøkelser som en viktig del av kartleggingsarbeidet. Deltakerne gir verdifulle opplysninger om reisevaner og holdninger tilbake, som brukes i det videre arbeidet.

Fakta om HjemJobbHjem Nedre Glomma

HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.

Gjennom felles innsats kan vi sørge for litt renere luft og et bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.

Mål og mening:

For å skape en mer bærekraftig framtid, må vi alle sammen endre på noen av vanene våre. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre raskt, er det å reise annerledes. Færre er nødt til å kjøre på bensin og diesel, og flere må reise kollektivt, sykle eller gå. Dette krever en felles innsats.

HjemJobbHjem-ordningen når ikke bare ut til noen få entusiaster, men er satt sammen for å inkludere alle. Folk har ulik terskel for å prøve noe nytt, og for å endre vanene sine.

Med HjemJobbHjem er det mulig for ansatte i en medlemsbedrift å teste ut ulike ting, for eksempel knyttet til sykling eller rabatt på månedskort, samt andre motiverende tiltak for å senke terskelen for endring.

HjemJobbHjem er en del av Bypakke Nedre Glomma, og driftes av INSPIRIA science center.

Viktig innsats: Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen

Viktig innsats: Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen

Buss til jobb: Anette Louise Børresen, hovedverneombud på Sykehuset Østfold.

Buss til jobb: Anette Louise Børresen, hovedverneombud på Sykehuset Østfold.

HjemJobbHjem-prosjektleder: Martine Bjørnstad er prosjektleder, og veldig glad for at så mange arbeidstakere i regionen nå er med på HjemJobbHjem.

HjemJobbHjem-prosjektleder: Martine Bjørnstad er prosjektleder, og veldig glad for at så mange arbeidstakere i regionen nå er med på HjemJobbHjem.