Fantastiske sykkeltall fra HjemJobbHjem-bedriftene: – Dette har stor betydning for Nedre Glomma

Ferske tall fra reisevaneundersøkelsen til HjemJobbHjem viser at medlemsbedriftene sykler betraktelig mer til jobb enn resten av regionen.

HjemJobbHjem har hatt en eventyrlig vekst det siste året, og i dag er over 300 bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad medlemmer av mobilitetsordningen. En viktig del av jobben som HjemJobbHjem gjør er å kartlegge hvordan ansatte i medlemsbedriftene reiser til jobb og fritid.

Nye tall fra reisevaneundersøkelsen 2022 viser at 19 prosent av ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene sykler til jobb én eller flere dager i uken. Til sammenligning sykler kun 3 prosent av regionen som ikke er med i HjemJobbHjem.

– Det er utrolig motiverende å se den jobben medlemsbedriftene legger ned hver dag. Dette har en stor betydning for Nedre Glomma, og viser at mange av oss er villig til å gjøre endringer i reisevanene våre for en grønnere og mer miljøvennlig region, sier Martine Bjørnstad, prosjektleder i HjemJobbHjem.

Antallet som går og reiser kollektivt er også høyere blant HjemJobbHjems medlemmer, og bruken av bil er 20 prosent lavere.

– Dette er gledelige tall, men viser at vi fortsatt har en vei å gå. Siden i høst har vi hatt rabatterte periodebilletter på buss. Jeg tror det vil vise seg i neste års reisevaneundersøkelse, mener prosjektlederen.