Ordføreren «kuppet» frokostmøtet for å dele ut Årets nykommer-pris

De ansatte på Etat Aktive liv i Fredrikstad mottok prisen på sitt eget frokostmøte.

HjemJobbHjem hadde blitt invitert til å snakke om grønn mobilitet og reisevaner på frokostmøtet til Aktive liv, men allerede etter en lynkjapp introduksjon av ordningen, fikk ordfører Siri Martinsen ordet. Hun skulle nemlig dele ut prisen for Årets nykommer 2021 i HjemJobbHjem til nettopp arrangøren Aktive liv!

– Aktive Liv har allerede gjort en fremragende jobb med å motivere Fredrikstads innbyggere til å røre mer på seg. I tillegg har de klart å «hekte på» HjemJobbHjem-ordningen til å understøtte sitt eget budskap på en sømløs og naturlig måte, samt motivere egne ansatte i enda større grad til å velge grønne reisevaner,  fortalte ordfører Martinsen.

Juryen består av representanter fra HjemJobbHjem Nedre Glomma og Bypakke Nedre Glomma, som har vurdert alle nye medlemsbedrifter etter kriteriene Forankring, Engasjement, Aktiviteter, Synlighet, Bruk av tilskuddsordningen. Aktive liv har levert godt på samtlige punkter i sitt første år som medlem.

Klart å skape en god kultur

Etatssjef André Flatner ble veldig positivt overrasket over å motta prisen:

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av det vi prøver å få til, ikke bare blant våre egne ansatte, men for å motivere andre i kommunen. At det blir lagt merke til og applauderes, er veldig hyggelig, sier Flatner.

Etaten har brukt HjemJobbHjem blant egne ansatte, men også som et ledd i arbeidet med å få Fredrikstad sertifisert som en såkalt Global Active City. Dette går på å aktivisere innbyggerne gjennom en rekke forskjellige tiltak. 

– HjemJobbHjem kan vi bruke rett inn i Global Active City-satsingen i Fredrikstad, og er kjempeviktig når det gjelder å jobbe med arbeidsreiser. For å inspirere arbeidsplasser til å skape mer aktivitet for de ansatte, handler denne satsingen om å spille på alt det som finnes av gode programmer og prosjekter fra før av. Der er åpenbart HjemJobbHjem en veldig viktig brikke i Fredrikstad i årene fremover.

Ikke minst handler det om motivasjon. Flatner sier at det handler om å synliggjøre fordelene for både bedrifter og ansatte:

– Først må vi gjøre som vi preker. Begynne med oss selv internt, og så få i gang konkrete satsinger. Vi jobber tett med (byen) Liverpool, som har jobbet veldig godt med det lokale næringslivet og lokale bedrifter om å sette aktivitet i arbeidsdagen litt mer i system. Tror litt av «cluet» her også er å overbevise bedriftene om at dette er bra for både redusert sykefravær, økt produktivitet, lavere stressnivå og høyere trivsel på arbeidsplassene, sier han.

Oppfordring til Fredrikstad-bedrifter

Etter frokostmøtet forklarte ordfører Martinsen hvorfor det er så viktig at virksomheter som Aktive liv går foran og inspirerer andre i byen til å reise grønnere:

– Vi har forpliktet oss gjennom klimamål, og gjennom Bypakke Nedre Glomma, til å ikke øke bilandelen – på tross av at vi blir en større by. Det betyr at vi er nødt til å tilrettelegge for mer grønn mobilitet hos oss, sier hun.

– Det er helt avgjørende at bedriftene tar et slikt grep nå. Det ene er at verden blir grønnere, og forbrukerne ønsker å velge grønt. Det andre er at det vil komme stadig strengere krav til bedriftene når det gjelder klimaregnskap, og da er det å komme seg til og fra jobb veldig viktig.

– Ikke bare er det godt for miljøet, men også folkehelsa, avslutter ordføreren.