Borregaard stakk av med prisen for «Årets HjemJobbHjem-bedrift»

Ordfører Sindre Martinsen-Evje delte ut den gjeve prisen på vegne av Bypakke Nedre Glomma.

Susende av gårde på en elparkesykkel kom Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje ned til Borregaard. Med seg i sekken hadde han et trofé som symboliserte at hjørnesteinsbedriften hadde stukket av med prisen for Årets HjemJobbHjem-bedrift i 2021.

Dag Arthur Aasbø fra Borregaard har god grunn til å smile. De har nemlig klart å legge til rette for at flere skal velge grønnere reisemåter til jobb, og har fått strålende respons fra de ansatte på sine ulike mobilitetstiltak.

– Borregaard har vært med på HjemJobbHjem helt fra starten av, som pilotbedrift, og har sett at flere av disse tiltakene har noe for seg. Godt over 100 ansatte har skaffet seg elsykkel som brukes mellom hjem og jobb. Det er nok takket være leasingavtalen for elsykkel og at vi har lagt godt til rette med gode sykkelparkeringsmuligheter, sier Aasbø.

– Derfor er det veldig hyggelig med denne utmerkelsen fra Bypakka og HjemJobbHjem. Prisen er et godt uttrykk for at bærekraft preger kulturen og de ansatte, også når det gjelder jobbreiser, legger han til.

Sindre Martinsen Evje, ordfører i Sarpsborg, benyttet prisutdelingen til å skryte litt ekstra av den gode innsatsen deres, og hvor viktig det er at de går foran som et godt eksempel for andre lokale bedrifter:

Bærekraft er- og kommer til å være en «grønn tråd» i samfunnet vårt. Borregaard er en foregangsbedrift som over flere år har vist stor vilje til å gjøre endringer i driften som gagner miljøet. Bruk av fornybare råvarer og sirkulærøkonomi er sentralt. Gjennom sin aktive deltakelse i HjemJobbHjem, har de kommet enda et langt stykke på vei, og er i ferd med å tråkke opp løypa for alle andre bedrifter i Nedre Glomma når det gjelder grønnere reisevei, sier Martinsen-Evje.

Juryens begrunnelse

Prisen for Årets HjemJobbHjem-bedrift i Nedre Glomma velges av representanter fra mobilitetsordningen og Bypakke Nedre Glomma i fellesskap. Alle medlemsbedrifter vurderes etter innsats, resultater samt kriterier som forankring i ledelsen og gjennomføring av reisevaneundersøkelse. Tilsvarende pris i 2020 gikk til Fredrikstad-bedriften Mills.

Juryens begrunnelse for årets vinner:

  • Prisen Årets HjemJobbHjem-bedrift har vi i år valgt å tildele en av de aller viktigste hjørnesteinsbedriftene i næringslivet i Sarpsborg. Ikke bare er Borregaard entusiastiske tilhengere av grønne arbeidsreiser, hele bedriften er tuftet på bærekraftig utvikling og de grønne verdiene gjenspeiler seg i arbeidsstokken. 


Responsen blant Borregaards ansatte på mobilitetstiltakene våre, har vært veldig god. Svært mange i bedriften har tatt i bruk sykkel som transportmiddel og over 100 av 750 arbeidstakere leaser elsykkel. HjemJobbHjem er godt forankret i ledelsen og de er tydelig stolte over å være en HjemJobbHjem-bedrift. 

– Vi gleder oss stort over at Borregaard er blant medlemsbedriftene i HjemJobbHjem, og at de også bruker ordningen for alt den er verdt. Det initiativet de viser for at stadig flere skal kunne reise miljøvennlig til jobb, er inspirerende. Det er til etterfølgelse for alle oss andre, sier juryleder Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.