Syklist fra Denofa

Et av forslagene fra de ansatte var å motivere flere til å sykle til jobb

Fredrikstad-bedriften Denofa jobber målrettet for å gå foran i klima- og miljøarbeid, og har allerede tatt mange grønne grep på tvers av verdikjeden.

Vi spoler tre år tilbake – til 2017: På kontorene til soyabønneprodusent Denofa i Gamle Fredrikstad har ledelsen bestemt at de ønsker å involvere medarbeiderne sine mer i miljøarbeid. Bærekraft og miljøhensyn har nemlig blitt en stadig viktigere del av virksomheten deres, også med tanke på å finne grønnere metoder eller rutiner for transport og produksjon.

Samtidig ønsker de å etablere en felles plattform for å iverksette flere grønne tiltak og skape større engasjement blant egne ansatte for satsingen.

– Resultatet ble at vi gjennomførte flere miljøaksjoner hvor de ansatte fikk komme med innspill om miljø og forbedringsarbeid, og har fortsatt med dette siden. Det gjør at vi i Denofa sitter igjen med mange konkrete forslag til forbedringer på alle nivåer, smått og stort, forteller Hege Rivedal Ødegaard, Manager Sustainability, Quality and Communication i Denofa.

– Ett av forslagene etter miljøaksjonen i fjor var å motivere flere til å sykle til jobb. HjemJobbHjem er et tiltak som passer til dette forslaget, og som hjelper oss med å legge til rette for slike aktiviteter. Dette viser at det å gjennomføre miljøtiltak ikke alltid trenger å være vanskelig. Tvert imot kan det i enkelte tilfeller være en fornøyelse. Spesielt når sykkelveien til arbeidsplassen går gjennom verdens fineste by, legger hun fornøyd til.

 

Populært med sykkelservice

Denofas HR-sjef Henriette Skari-Hansen har tatt ansvar for å utarbeide en aktivitetsplan i samarbeid med HjemJobbHjem som inneholder ulike tiltak som kommer de ansatte til gode. Tilbudet er skreddersydd etter bedriftens mål om å motivere flere til å bruke sykkel til jobben.

– Flere av våre ansatte testet ut elsykler da vi hadde container med elsykler til låns. De syntes det var spennende å prøve, slik at de kunne teste ut hvordan elsykler fungerer. Spesielt én av de ansatte opplevde ekstra motivasjon, og har fortsatt å sykle de dagene som det passer etter denne perioden. Ellers har vi flere ansatte som både gikk og syklet til og fra jobb før vi ble med på HjemJobbHjem, og de har benyttet seg av muligheten for både sykkelservice og å skifte til piggdekk på egne sykler, sier Skari-Hansen.

– Vi har også en del jobbsykler som ansatte bruker gjennom arbeidsdagen for å komme seg rundt på området, og disse fikk en overhaling da vi gjennomførte sykkelservice på bedriften. På den måten fikk de ansatte litt bedre sykler å bruke også når de er på jobb, sier hun videre. 

 

Grønt fellesskap på arbeidsplassen

Med sykkelparkering og garderobe med dusjmuligheter ligger det godt til rette for Denofas medarbeidere som ønsker å sykle. Likevel er Rivedal Ødegaard og Skari-Hansen begge enige om at de har potensial for å legge enda mer til rette. De skal bruke resultatene fra reisevaneundersøkelsen som HjemJobbHjem har foretatt blant deres ansatte til å tilpasse aktiviteter og kartlegge nye behov.

– Et forslag som allerede ligger på bordet, er en intern konkurranse om hvem som sykler oftest til jobb, sier Skari-Hansen.

– Miljø- og klimaarbeid er et tema som engasjerer, og som vi opplever samler de ansatte. Det har dessuten effekt langt utover arbeidstid. Engasjerte medarbeidere tar med seg engasjementet hjem. Bedriftskultur er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med miljø- og klimaarbeid, avslutter Rivedal Ødegaard.

 

Lyst til å prøve HjemJobbHjem? Meld på din bedrift her »