– DET ER VIKTIG FOR OSS SOM KOMMUNAL VIRKSOMHET

De ansatte bør også selv få mulighet til å legge om til en grønnere hverdag gjennom arbeidsgiveren sin, hevder avdelingslederen i Fredrikstad bydriftsetat.

I 2020 ble avdelingen for Parkering og Transport (Etat Bydrift) i Fredrikstad kommune den første kommunale virksomheten til å melde seg på HjemJobbHjem i Nedre Glomma. Dette førte blant annet til at flere av de 45 ansatte begynte å sykle til jobben, og at de har fått prøve nye, «grønnere» fremkomstmidler også i arbeidstiden:

– Det beste med HjemJobbHjem er at vi har fått større fokus på å velge andre alternativer enn bilen blant våre egne ansatte. Det er forferdelig lettvint å ta bil, men på denne måten fikk vi flere til å spørre seg: «Kan jeg ta sykkelen til jobb i dag?», sier trafikkleder Einar Skavdal Karlsen.

– Vi fikk blant annet låne en mobil elsykkelgarasje med elsykler som alle kunne prøve, og det var populært. Vi fikk også tilskudd til å kjøpe to elsykler som vi har til tjenestebruk, og har selv kjøpt inn to elsparkesykler også, forteller han videre.

Ifølge Karlsen har flere av de ansatte begynt å sykle til jobb etter at de ble med i HjemJobbHjem. Nå er det etter sigende rundt ti stykker som sykler hver dag, hvorav flere er helårssyklister.

 

Nedfelt i kommunale planer

Trafikklederen tror deltakelsen deres sender viktige signaler utad. Ikke minst bidrar dette til at de ansatte får større eierskap til de grønne tiltakene som Fredrikstad kommune har vedtatt for å fremme bymiljøet.

– For oss som virksomhet er dette veldig viktig. Kommunen har nedfelt en plan om å fokusere på ulike grønne tiltak som til sammen skal utgjøre en stor forskjell. Kommunen har for eksempel kun kjøpt elektriske biler, og vi har hatt disse i tjenesten en stund.

– Nå har vi kjøpt inn elsykler for oppdrag i sentrum i tillegg. Det går raskere å sykle, og det er enkelt å sette fra seg sykkelen. Det er rett og slett veldig praktisk, sier Karlsen videre.

gul sykkel

 

Stort engasjement!

Prosjektleder Martine Bjørnstad i HjemJobbHjem Nedre Glomma har det overordnede ansvaret for rekruttering og oppfølging av nye medlemmer, inklusiv offentlige virksomheter i Fredrikstad og Sarpsborg. Hun sier at avd. Parkering og transport i Fredrikstad kommune har lykkes veldig godt med å skreddersy deres eget HjemJobbHjem-tilbud i henhold til de ansattes ønsker og behov, og avdelingens miljøprofil.

– Vi har hatt en god dialog hele veien, og funnet fordeler og aktiviteter fra tilbudet vårt som passer bra. Nyheten om at alle HjemJobbHjem-bedrifter får gratis deltakelse i Sykle til Jobben 2021 ble også godt mottatt, og vi skal i den forbindelse gjennomføre gratis vårsjekk av sykler på arbeidsplassen deres. Det virker som det er et stort engasjement blant de som jobber der, og det er utrolig gøy å se, sier Bjørnstad entusiastisk.

Akkurat det kan Karlsen fra avd. Parkering og Transport bekrefte:

– Støtten og oppfølgingen vi har fått fra HjemJobbHjem har vært veldig god. Vi hadde blant annet en «Sykleglededag» i fjor hvor vi syklet til INSPIRIA og var med på ulike aktiviteter. Det ble en sosial greie. Jeg synes sånne ting er veldig fint for å motivere flere til å sykle litt oftere, avslutter han.