Guri tråkker på for «grønnere» jobbREISER

– Det finnes 327 grunner til å ikke sykle til jobb. Men gjennom HjemJobbHjem har vi gjort det enklere å finne den ene gode grunnen til å faktisk gjøre det. Vi har brutt barrierer, sier Guri Lindmark fra Multiconsult.


Som miljøsjef og leder for samfunnsansvar på Fredrikstad-kontoret, er Guri alltid på utkikk etter nye måter å gjøre Multiconsult enda mer bærekraftige. Hun ønsker samtidig at de ansatte skal tenke miljøvennlig på tvers av virksomheten, både i prosjektene og i møte med kunder og samarbeidspartnere. Å legge til rette for at Multiconsults ansatte kan velge en grønnere jobbreise hvis de får det til å passe med en hektisk hverdag anser hun for å være et gode.

Alle har mulighet til å bidra til at «det grønne skiftet» kan gå litt raskere enn noen av de mest pessimistiske spådommene vil ha det til. Samtidig krever det handling å skape endring:  

– Fokuset på bærekraft har blitt sterkere det siste halvannet året; Hvordan ting omtales i media eller i nye rapporter. Dette går ikke upåaktet hen hos oss. Men det er fort gjort å falle i fella og si «det hjelper vel ikke hva jeg gjør?». «Jo, det gjør det!», sier Guri.


Positive til å prøve noe nytt

Multiconsult i Fredrikstad deltok i et prøveprosjekt for HjemJobbHjem i regi av Bypakke Nedre Glomma i 2019. I tillegg til utlån av- eller salg av rabatterte elsykler, fikk de ansatte også rabatterte bussbilletter. Dette ga de som bodde i for eksempel Halden og Moss, og som normalt kjørte bil til jobb, et godt incentiv til å heller prøve ut «buss for bil» enkelte dager.

– Vi har folk som bor på alle kanter, og de som bor i ytterkantene har alltid vært «tilgitt» for å kjøre bil. Nå var det flere av disse også som testet ut offentlig transport. Ikke hver dag, men relativt hyppig. Det ble godt mottatt fordi det ga en reell besparelse i reisekostnadene, samt at de enten kunne jobbe litt, lese avisen eller slappe av på vei til og fra jobb, forteller Guri.

Hun er likevel snar til å påpeke at dette var før koronakrisen inntraff, og at situasjonen er annerledes i dag. Mange flere ansatte benytter seg av hjemmekontor, og en del av de som bor nærmere arbeidsplassen har begynt å ta beina eller sykkelen til jobb.

Bra sykkeltilbud

Med nye reisevaner har derfor Multiconsult lagt godt til rette for at de ansatte like gjerne kan sykle eller gå:

  • De har etablert sykkelparkering i garasjen
  • De har biler tilgjengelig som kan brukes til møter og befaringer i arbeidstiden
  • Alle ansatte har fått tilbud om å delta på «Sykle til jobben», med interne konkurranser og flotte premier til vinnerlagene, samt felles Sykkelfrokost første dag.
  • Alle som forplikter seg til å sykle minimum tre dager per uke i vinterhalvåret får sponset vinterhjul og service på sykkelen sin.
  • Gjennom HjemJobbHjem Nedre Glomma får Multiconsult-ansatte i tillegg gratis vårservice på syklene sine, samt tilbud om å låne eller kjøpe elsykkel.

I fjor tok Guri også initiativ til å starte en nasjonal kampanje innad i hele Multiconsult-konsernet, via HjemJobbHjem Nedre Glomma, om kjøp av elsykler til sterkt rabattert pris. Flere titalls ansatte benyttet seg av dette.

– Mange vegrer seg for motbakke, at det er litt for langt, litt for kronglete til møter, at man kan bli svett. Det finnes 327 grunner til å ikke sykle. Men gjennom HjemJobbHjem har vi gjort det enklere å finne den ene gode grunnen til å faktisk gjøre det. Vi har brutt barrierer.

– Jeg hadde lest en del om elsykkel, og tenkte at hvis vi introduserer det, kan vi gjøre det lettere for folk. Tilbakemeldingen fra de som har kjøpt elsykkel er at de har brutt en barriere. At noen av dem faktisk vurderer å selge bil nummer to, sier hun.

Litt bedre samvittighet

Guri har selv testet ut elsykkel til jobb, og beskriver opplevelsen som «kjempemorsom». Hun ble overrasket over hvor lettvint det var i forhold til å bruke en vanlig sykkel. Så lettvint at hun benyttet elsykkelen sin i andre sammenhenger også. Hun snakker mye om å bryte barrierer, og det er nettopp det elsykkelen gjør for de som gir den en sjanse:

– For eksempel skulle jeg en tur til en venninne i byen. Jeg hadde pyntet meg, og ville jo ikke bli svett av å sykle dit, men med elsykkelen gikk det helt fint. Du slipper å måtte dusje når du kommer frem, og det tror jeg definitivt er én barriere som skiller elsykkel fra vanlig sykkel, hevder Guri.

Videre forteller hun om en kollega i Multiconsult som kjøpte seg elsykkel etter tips fra en nabo som fortalte hvor enkelt det var:

– Han bruker nesten ikke bil lenger! Han hadde godt innarbeidede reisevaner fra før, men fikk litt bedre samvittighet fordi han fikk rørt på seg. Jeg tror slike gode historier kan inspirere flere til å røre seg litt mer. Samtidig kan det å være med på HjemJobbHjem også skape litt momentum og gi et løft til ansatte som ønsker å komme i bedre form, avslutter hun.

Lyst til å prøve HjemJobbHjem? Meld på din bedrift her »