Sporty gjeng fra Mills sykler året rundt!

HjemJobbHjem er den nye kampanjen som skal få Fredrikstad-folk over på sykkel og annen miljøvennlig transport til og fra jobb. Mills har vært prøvekanin – og det har vært stor suksess.


Tekst: Tonje Holter, Fredrikstad Blad Foto: Felix C. Ellingsrud

Det forteller fabrikksjef på Mills, Eirin Skovly:
– Flere tar buss og sykler i dag enn tidligere. De som tar buss, erfarer at de sparer en del penger på dette, og vi har fått flere ivrige syklister. De sier at de opplever en tydelig positiv helseeffekt.

Deilig!

Morten Johannessen (49), Hans Petter Jamissen (51) og Rune Hissingby (54) er tre av de Mills-ansatte som nå bruker sykkelen som transportmiddel.
Før bedriften ble med HjemJobbHjem-kampanjen i fjor, kjørte de bil til arbeidsplassen.
– Jeg har blitt avhengig av å sykle, det går litt sport i det, smiler Johannessen som bor på Trara.
– Det er veldig deilig å sykle til jobb.
Mills AS var den første bedriften i distriktet som undertegnet HjemJobbHjem-avtale i 2019. Det er en ordning i regi av Bypakke Nedre Glomma for å få folk til å endre reisevanene sine når de skal til og fra jobb.

Motivere de ansatte

– Vi jobber jo for at biltrafikken ikke skal øke. Vi ønsker at folk skal velge å gå, sykle eller ta buss fremfor bil, forklarer Bypakkas daglige leder, Jostein Haug.

I fjor ble derfor noen utvalgte bedrifter i regionen invitert til å delta i et pilotprosjekt for å teste ut HjemJobbHjem. Mills AS var altså en av dem som takket ja.
Bedriftene som deltar, samarbeider med Bypakka om hvordan de ansatte kan motiveres til å la bilen stå.

Sykkelcontainer til låns

Billigere buss er ett av tiltakene som inngår i HjemJobbHjem; man får månedskort for 200 kroner mot 300 som er gjeldende pris.

Bedriftene får også tilbud om å låne en container med elsykler, slik at de ansatte kan teste det ut.

– HjemJobbHjem er ikke et rent sykkeltiltak, det er mer en mobilitetsordning. Vi gjennomfører reisevaneundersøkelse på bedriftene og besøker dem for å fortelle om busstider og gi annen informasjon, sier Haug.

Hos Mills har bussrabatt og elsykler slått svært godt an blant de ansatte. Mange prøvde syklene da fabrikken fikk ha containeren stående en periode.

Billige elsykler

Fabrikken har derfor inngått en leasingavtale på et utvalg elsykler til godt rabatterte priser. De ansatte kjøper ut syklene for rundt fem prosent av veiledende pris etter 36 måneders leieperiode, opplyser Eirin Skovly.

– Elsykler av god kvalitet koster jo litt. Men når vi tilbyr en slik betalingsløsning, blir dette mer overkommelig for de fleste, fremholder Skovly.

I høst var det elleve personer som bestilte elsykler etter å ha testet det ut, og nå på våren kjører Mills en ny, tilsvarende kampanje.

– Det er en utrolig bra avtale, nikker Hans Petter Jamissen.
Han bor på Hauge, og med den nye elsykkelen ruller han lett som bare det til og fra jobben på Østsiden.

Sparer miljøet

Mills skal også tilby vårsjekk av sykler og ha en intern sykle til jobben-aksjon.

– Vi planlegger også å gjennomføre en bilfri uke i april og håper at flest mulig blir med på dette, sier Eirin Skovly.

– Vi vet at disse tiltakene sparer miljøet for forurensning, og det er en god følelse å kunne være med på å bidra til renere luft i lokalmiljøet vårt. Prosjektet passer svært godt inn i Mills sin overordnede bærekraftsstrategi.

HjemJobbHjem-kampanjen erstatter nå sykle til jobben-aksjonen for Fredrikstad kommune, som har gått i bresjen for den i en årrekke.

Favner bredere

– Sykle til jobben-aksjonen mistet litt effekten etter hvert. Flere bedrifter var lojale mot ordningen, men det ble ikke rekruttert så mange nye, forteller kommunens plansjef, Espen Eggen.

Han har stor tro på at den nye kampanjen vil føre til at flere dropper bilen når de skal på jobb.
– HjemJobbHjem favner bredere, det er et større og mer omfattende konsept. Det handler ikke bare om sykkel, men generelt om hvor enkelt ansatte kan velge alternative transportmidler, sier han.
– Kommunen skal være med på dette. Vi ruller det ut blant de ansatte på rådhuset, det gamle Nav-bygget og helsehuset på Kråkerøy først.

PS: HjemJobbHjem koster ti kroner i måneden per ansatt som deltagerbedriftene har.

Lyst til å prøve HjemJobbHjem? Meld på din bedrift her »