KOMBINERER REISEMÅTER: Regnskapsmedarbeider Aleksander Torp går eller sykler til bussholdeplassen i Fredrikstad, og tar buss videre til kontoret i Sarpsborg.

KOMBINERER REISEMÅTER: Regnskapsmedarbeider Aleksander Torp går eller sykler til bussholdeplassen i Fredrikstad, og tar buss videre til kontoret i Sarpsborg.

Borregaard leder an med dobbel sykkelservice, nytt sykkelskur – og busspendlere som Aleksander

Som en av pilotbedriftene i HjemJobbHjem Nedre Glomma har Borregaard allerede prøvd ut flere av reisevanefordelene som tilbys gjennom ordningen. I oppstartsåret fikk de for eksempel tilbud om en leasingavtale på elsykler via lønnstrekk. Om lag 100 av de 750 ansatte på Borregaard i Sarpsborg benyttet seg da av dette.

Siden har de klart å etablere et godt sykkelmiljø. I høst fikk de også satt opp et låsbart sykkelskur utenfor hovedinngangen, og dette ble delfinansiert via HjemJobbHjems tilskuddsordning. Samtidig er det mange ansatte som pendler med buss fra Fredrikstad eller andre nærliggende områder.

– Borregaard har Bærekraft som en av våre kjerneverdier. Vi tilbyr biobaserte produkter med gode klima- og miljøregnskap og setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen. HjemJobbHjem gjør det enklere for våre ansatte å reise klimavennlig til og fra jobb, og passer dermed svært godt inn i vår strategi, sier kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal på Borregaard.

– Vi har satt oss hårete klimamål. Vi skal blant annet redusere våre klimautslipp med 100 prosent innen 2050. Klimavennlige jobbreiser, både tjenestereiser og reiser til og fra jobb, er en viktig del av våre tiltak for å nå dette målet, forteller hun videre.

Vanvittig populært med sykkelservice

Den årlige sykkelservicen som alle HjemJobbHjem-bedrifter i Nedre Glomma får tilbud om, har vært noe av det de ansatte på Borregaard har satt aller størst pris på. I november i år måtte de sågar booke to hele dager for at sykkelreparatørene fra Sykkelstasjonen skulle rekke å fikse syklene til alle som hadde meldt seg på.  Faktisk måtte «maksgrensen» deres på 25 sykler per dag utvides litt for å unngå en tredje dag med sykkelservice.

– Dette er et flott tilbud til våre ansatte, og vi ser jo her i dag at det er mange som benytter seg av det. Gjennom HjemJobbHjem har vi også gratis piggdekkaksjon, i tillegg til at bedriften sponser deltakelse i Sykle til jobben. Jeg vil si at vi har klart å etablere et godt miljø for de som ønsker å sykle her på Borregaard, sier Horvei Bredal.

SYKKELSERVICE: Borregaards ansatte fikk reparert og strammet til syklene sine til en verdi av 500 kroner.

SYKKELSERVICE: Borregaards ansatte fikk reparert og strammet til syklene sine til en verdi av 500 kroner.

Aleksander kombinerer buss og sykkel

På regnskapskontoret jobber Aleksander Torp. Han er 27 år, bor i Fredrikstad, og sparer til egen bolig. En av måtene han sparer penger på, er hvordan han kommer seg til og fra jobb hver dag.

– Avhengig av vær og føre, enten går eller sykler jeg til bussholdeplassen i Fredrikstad, og tar buss til Sarpsborg, forteller Torp.

– Siden jeg jobber på et kontor, er det behagelig med litt fysisk aktivitet før og etter jobb. I tillegg er det fint med et billigere alternativ, med tanke på boligsparing og at jeg ikke har behov for bil, avslutter han.