Tommel opp for sykkelvaskemaskin til 300.000 kr. på Værste


Med tilskudd fra HjemJobbHjem, kan eiendomsutvikler Værste AS realisere planene for det de kaller «prikken over i-en» i deres nye, grønne kontorbygg Dokka 6.

Denne uken ble det kjent at Værste AS har fått innvilget støtte på hele 100.000 kroner gjennom den grønne mobilitetsordningen HjemJobbHjem Nedre Glomma. Pengene skal brukes på noe som vil vi gi kontorbyggets leietakere en ekstra god grunn til å sykle til jobb.

– Å tilrettelegge for sykkel i Dokka 6 har vært et ønske og et behov helt fra starten, inklusive det å ha et egnet sted å spyle av sykkelen. Så fikk vi høre om noe som het «sykkelvaskemaskin», som det bare fantes noen få av i Norge. Dette virket veldig mye kulere – men det var også steike dyrt, forteller Nina Stene Wilhelmsen, prosjektleder i Værste AS.

Prisen på en moderne, vaskeekte sykkelvaskemaskin er nemlig drøye 300.000 kroner!

Fikk til slutt napp hos HjemJobbHjem

Universitetet i Oslo (UiO) hadde satt opp nettopp en slik sykkelvaskemaskin i forbindelse med et prøveprosjekt, og de hadde fått støtte fra Bymiljøetaten i hovedstaden. Værste AS ville derfor undersøke om det fantes tilsvarende muligheter for dem. Et betydelig tilskudd kunne kanskje rettferdiggjøre at de satt av penger til en slik kostnad i sitt prosjekt.

Wilhelmsen tok først kontakt med Fredrikstad kommune, men ble sendt videre til Viken Fylke Der fantes det ingen støtteordninger som dekket et slikt tiltak – men kanskje de kunne høre med Bypakke Nedre Glomma?

– Bypakka tipset oss om at deres eget mobilitetsprosjekt hadde en støtteordning som var litt mer fleksibel, og oppfordret oss til å bli medlem og søke der, sier hun.

– Det var slik vi først fikk høre om HjemJobbHjem. Selv om vi nok hadde blitt med, uavhengig av sykkelvaskemaskinen, nå som vi vet hva det går ut på. Det er en miljøprofil vi ønsker å støtte oppunder, og grønnere reisevaner er et være eller ikke være for fremtiden, legger Wilhelmsen til.

Værste AS får sykkelvaskemaskin

– En unik mulighet!!

Tilskuddsordningen til HjemJobbHjem er åpen for alle medlemsbedrifter, og de kan som hovedregel søke om å få dekket inntil halvparten av kostnadene til sine grønne mobilitetstiltak. Søknader som har blitt innvilget til nå dreier seg typisk om tilskudd til sykkelparkering, sykkelskap, eller elsykler til bruk i jobbsammenheng.

Ettersom det er en fast pott med penger som er satt av i prosjektet til denne tilskuddsordningen, og målet er at flest mulig skal få nyte godt av det, blir stønaden i de fleste tilfeller begrenset oppad til 50.000 kroner – med tilsvarende egeninnsats fra bedriften.

– Men vi kan gjøre unntak, sier en smilende Jostein Haug, som er daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

– Og dette er virkelig en unik mulighet! En eksklusiv sykkelvaskemaskin midt i en oppblomstrende bydel i Fredrikstad, hvor det kommer til å jobbe, studere og bo flere tusen mennesker, høres ut som en perfekt match for HjemJobbHjem. Her kan vi bidra til å skape varig endring, og kanskje til og med bygge en ny kultur for å sykle til jobb sammen med Værste AS, sier Haug videre.

Han poengterer at selskapet har vist i utbyggingsplanene sine at de tenker på miljø og grønne reiser som et konkurransefortrinn, fremfor «nødvendighet», og at de går kreativt til verks for å finne gode løsninger. Iveren etter å få på plass en sykkelvaskemaskin i Dokka 6 viser dessuten et engasjement som gjør Værste AS til en svært god støttespiller for Bypakke Nedre Glomma, og deres mål om å bidra til bedre og grønnere mobilitet i regionen, ifølge Haug.

Mer tro på gulrot enn pisk

Kravene til nybygg, enten det gjelder forskrifter, energikrav eller lokale vedtak, er strengere enn noen gang. Alt dette er fundamentalt for å bygge moderne, sikre og miljøvennlige bygg, men kravene gjelder samtidig bare «hvor dårlig» man har lov til å bygge. Værste AS får energikarakter grønn A på sine bygg, på bakgrunn av isolasjon og ventilering i toppklassen, grønne tak og energieffektive løsninger som solceller på taket og smart styringssystem for oppvarming og kjøling.

I en verden hvor de hele tiden må forholde seg til regler og krav, er det ifølge markeds- og forvaltningsdirektør Øivind Kvammen i Værste AS befriende at det også finnes tilskuddsordninger som gir dem en mer positivinnfallsvinkel for det de prøver å oppnå:

– Politikere skal bruke penger for å tilrettelegge for næring og utvikling, men vi har mer tro på gulrot enn pisk. Vår ambisjon er å gå i dialog med alle som jobber på området vårt, og skape en positiv greie sammen, sier Kvammen.

Han sier videre at det stilles stadig strengere krav i kommunen om at kontorbyggene deres skal være «grønne bygg», og at dette er et annen incentiv for dem som grønn utbygger.

Frister med sykkelvask på tre minutter

Takket være tilskuddet fra HjemJobbHjem har Værste AS besluttet å investere i den kostbare sykkelvaskemaskinen til kontorbygget Dokka 6. Ifølge prosjektleder Nina Wilhelmsen vil den passe perfekt akkurat her. Hun forteller at de allerede har sørget for trygg sykkelparkering innendørs i fire bygg, Dokka 6 blir dermed det femte bygget med innendørs sykkelparkering. Alt legges til rette for at de som jobber på Værste skal kunne ta sykkelen til jobb.

Markeds- og forvaltningsdirektør Kvammen istemmer:

– Prikken over i-en er sykkelvaskemaskinen. Den er veldig smart! Den vasker og gnukker mellom eikene, og er ferdig på tre minutter. Ettersom det er flere som bor i mindre leiligheter i Fredrikstad sentrum, og som ikke har enkel tilgang til vannkran hjemme, er det supert å kunne dra sykkelen din gjennom denne maskinen når du er på jobb.

– Det er faktisk en grunn til å sykle til jobb i seg selv, avslutter han.