Flere bedrifter har fått en grønn oppgradering etter tilskuddsmidler fra HjemJobbHjem

HjemJobbHjem hjelper sine medlemmer med å tilrettelegge for lokale og miljøvennlige tiltak på arbeidsplassen. I Nedre Glomma har mange bedrifter fått tilskuddsmidler til ulike prosjekter.

Tilskuddsordningen til HjemJobbHjem kan dekke opptil 75 prosent av kostnadene ved å etablere et grønt mobilitetstiltak. Som hovedregel er tilskuddet begrenset oppad til 50.000 kroner per prosjekt, slik at den totale potten med tilskuddsmidler fordeles på flere virksomheter.

– Det skal lønne seg å være medlemsbedrift i HjemJobbHjem. Vi blir med å betale en del av regningen, og bedriftene får grønne mobilietstiltak som motiverer til mer miljøvennlige reiseveier til og fra jobb. Her er det bare fantasien som setter grenser, forteller Martine Bjørnstad, prosjektleder i HjemJobbHjem.

Her kan du søke på tilskuddsmidler fra HjemJobbHjem!

PS! Husk at det er koordinator på hver enkelt arbeidsplass som må søke.

Det kan være snakk om alt fra en ny sykkelparkering til en elektrisk lastesykkel som kan erstatte bilbruk til mindre vareleveranser. Hva dere ønsker å søke midler til avhenger derimot fullt og helt av hvilke behov akkurat dere har.

Her kan du lese noen historier om HJH-bedrifter som har fått tilskuddsmidler:

Det er ingen gitt frist for å søke om tilskudd fra HjemJobbHjem, og alle søknader behandles fortløpende. Det er imidlertid en fast pott som er øremerket tilskuddsordningen per kalenderår.